Afspraken

Openingstijden:
Maandag :    8.00-18.00 uur
Dinsdag :     8.00 – 18.00 uur
Woensdag :  8.00-18.00 uur
Donderdag : in overleg
Vrijdag :      8.00-18.00 uur

De eerste afspraak:
U kunt, nadat u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts of specialist, zelf langskomen of bellen voor een afspraak. Graag op hele en halve uren bellen.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten.

Wat moet u de eerste keer in ieder geval meenemen?

  • de verwijsbrief van huisarts of specialist
  • uw verzekeringskaart
  • een legetimatiebewijs (ID-kaart of rijbewijs)
  • een grote badhanddoek

Alvorens de fysiotherapeut met de behandeling begint, zal hij een aantal zaken op een rijtje zetten om tot een inventarisatie van de problemen te komen.(= anamnese). Gekeken wordt of er eerdere stoornissen of aandoeningen zijn geweest, die van invloed kunnen zijn op de huidige klachten en dus ook op de te kiezen behandeling. De fysiotherapeut kan eventueel bij de verwijzend arts informatie inwinnen om een optimale behandeling te kunnen geven. Dan volgt het fysiotherapeutisch onderzoek, waarbij door middel van observatie, objectieve metingen en specifieke testen het klachtenpatroon wordt beoordeeld. De uitkomst wordt met u besproken.
Belangrijk hierbij is:

  • wat zijn precies de klachten, hoe en wanneer zijn deze ontstaan?
  • wat kan er aan gedaan worden en hoe lang gaat dit ongeveer duren?
  • wat verwacht u van de behandeling en wat kunt u zelf doen?

Afhankelijk van de conclusie uit dit onderzoek wordt een behandelplan met u opgesteld, waarin de aard van de behandeling en het gewenste doel worden vastgelegd, en wordt een prognose gemaakt. Bij het tot stand komen van dit behandelplan wordt u zoveel mogelijk betrokken. De totale duur van de behandeling hangt mede af van uw actieve inzet.

De kosten en vergoedingen (zie ook tarieven)
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering) vergoed door de ziektekostenverzekering. U dient voor fysiotherapie te beschikken over een aanvullende verzekering, naast uw basisverzekering. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren. Bel deze op!

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht.