Afspraken

Openingstijden
maandag 8.30 – 18.00 uur
dinsdag 8.30 – 18.00 uur
woensdag 8.30- 13.00, 18.00- 21.00
donderdag 8.30 – 18.00 uur
vrijdag 8.30 – 18.00 uur

Afspraken in de avonduren in overleg met uw therapeut.

De kosten en vergoedingen
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen. Uw verzekeraar of ziekenfonds kan u hierover verder informeren.
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

De eerste afspraak
U kunt na verwijzing door uw huisarts of specialist zelf langskomen voor een afspraak of opbellen. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten, dit kan de eerste keer wat langer zijn. Wat moet u de eerste keer in ieder geval meenemen?

  • de verwijsbrief
  • uw ziekenfondskaart of de gegevens van uw ziektekostenverzekeraar
  • een handdoek.

Alvorens de fysiotherapeut met de behandeling begint, zal zij een aantal zaken op een rijtje zetten om tot een inventarisatie van de problemen te komen. Gekeken wordt of er eerdere stoornissen of aandoeningen zijn geweest, die van invloed kunnen zijn op de huidige klachten en dus ook op de te kiezen behandeling. De fysiotherapeut kan eventueel bij de verwijzend arts informatie inwinnen om een optimale behandeling te kunnen geven. Dan volgt het fysiotherapeutisch onderzoek, waarbij door middel van observatie, objectieve metingen en specifieke testen het klachtenpatroon wordt beoordeeld. De uitkomst wordt met u besproken.
Belangrijk hierbij is:

  • wat zijn precies de klachten, hoe en wanneer zijn deze ontstaan?
  • wat kan er aan gedaan worden en hoe lang gaat dit ongeveer duren?
  • wat verwacht u van de behandeling en wat kunt u zelf doen?

Afhankelijk van de conclusie uit dit onderzoek wordt een behandelplan met u opgesteld, waarin de aard van de behandeling en het gewenste doel worden vastgelegd, en wordt een prognose gemaakt. Bij het tot stand komen van dit behandelplan wordt u zoveel mogelijk betrokken. De duur van de behandeling hangt mede af van uw actieve inzet.