Afspraken

Fysiotherapie de Schulpen heeft ruime openingstijden.

Openingstijden

Maandag: 7.30 – 21.00 uur
Dinsdag: 7.30 – 19.00 uur
Woensdag: 7.30 – 19.00 uur
Donderdag: 7.30 – 20.30 uur
Vrijdag: 7.30 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 13.00 uur

Wij streven er naar om de eerste intake binnen 24 uur na aanmelding te realiseren. Dit om een snelle analyse van de klachten te maken en een goed advies te kunnen geven over de belasting-belastbaarheid.

U kunt telefonisch een afspraak maken, of via het “contactformulier” op deze site. Uiteraard kunt u ons ook rechtstreeks mailen.

Fysiotherapie de Schulpen
Wijkerstraatweg 61
1951 EB Velsen-Noord
0251-215548
info@fysiotherapiedeschulpen.nl

Wat moet u de eerste keer in ieder geval meenemen?

  • de verwijsbrief van huisarts of specialist (indien aanwezig)
  • uw verzekeringspas
  • een legetimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • een grote badhanddoek

Wat is DTF:

DTF staat voor “Directe Toegankelijkheid in de Fysiotherapie”. Met ingang van 1 januari 2006 is de DTF ingevoerd. Dit houdt in, dat u vanaf 1 januari 2006 bij klachten aan het houding- en bewegingsapparaat rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan zonder dat u daarvoor een verwijsbrief bij de huisarts hoeft te halen.

Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt uw, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Klachtenregeling

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (zie voor meer info www.defysiotherapeut.com).