Driedimensionale Arthrokinematische mobilisaties (D.A.M.)

De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en funktie van gewrichten en spieren. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van het bewegingstrajekt.  Deze funktiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat, in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis etc.
Door middel van D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de funktieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar causaal.