De behandelmogelijkheden

Lymfoedeemtherapie Vodder

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtopeenhoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of defect lymfesysteem. Dat kan zijn door een operatie waarbij er lymfklieren zijn weggenomen of doorbestraling, zoalsbij borstkanker. Maar ook na plastische chirurgie ontstaan regelmatig oedemen. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Ook kan het defect aangeboren zijn; dan wordt het primair lymfoedeem genoemd.

Wat te doen bij lymfoedeem?

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u direct contact op met uw huisarts of specialist. In overleg besluit u of er verder overleg of behandeling gewenst is. Kies dan voor de lymfoedeemtherapeut want die is ter zake kundig.

Behandelingsmogelijkheden

  • Manuele lymfdrainage. Dit is een massagetechniek gericht op stimuleren van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfvaten c.q.knopen.
  • Ademhalingstherapie. Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfevocht.
  • Compressietherapie. Om de afname in omvang zo snel mogelij te realiseren zal er in de meeste gevallen gebandageerd worden. Als het overschot aan vocht weg is zal er meestal een therapeutisch elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
  • Lymftaping Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifiek tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfvocht bevorderd worden.
  • Oefentherapie In veel gevallen bestaat er in het operatiegebied naast het lymfoedeem ook een bewegingsbeperking. mede door het lymfoedeem kunnen spierkracht en bewegingsomvang afgenomen zijn. Door de oefeningen die van uw oedeemtherapeut krijgt kunt u de functie van uw arm of been verbeteren.
  • Voorlichting U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan, tevens wordt u begeleid in de opbouw van uw dagelijkse aktiviteiten.

Bewegingstherapiedit kan o.a. gericht zijn op: · het vergroten van de beweeglijkheid van gewrichten
· het verbeteren van kracht en/of uithoudingsvermogen
· het aanleren van een betere lichaamshouding en -beweging· sportspecifieke aspecten van bewegen  Fysiotechniekhieronder vallen o.a. behandeling met warmte of koude, electrotherapie en ultra geluidstherapie. Dit kan o.a. gericht zijn op:
· verbetering van de doorbloeding
· afname van zwelling
· afname van pijnklachten
· stimuleren van het herstelvermogen van het lichaam  Massagedit kan o.a. gericht zijn op:
· ontspanning
· verbeteren van de doorbloeding.
Vaak wordt een combinatie van behandelmethoden toegepast. In alle gevallen worden de behaalde resultaten en de vorderingen die gemaakt worden met de patiënt doorgenomen. Zo nodig wordt het behandelplan in de loop van de behandeling aangepast.Tijdens en na de behandeling zal de fysiotherapeut adviezen geven om de genezing te bevorderen en herhaling van de klachten te voorkomen. Deze adviezen kunnen gericht zijn op uw manier van bewegen, sporten en (werk-)houding.Zo nodig tussentijds en zeker na afloop van de behandelserie rapporteert de fysiotherapeut de resultaten aan de arts. Ook bevat de brief een advies over een eventuele vervolgbehandeling.  Overige bijzonderheden

Overige bijzonderheden

· Huisbezoek: de behandeling wordt, indien door de verwijzend arts noodzakelijk wordt geacht, bij u thuis gegeven (dit gebeurt in de regel indien u lichamelijk niet in staat bent de praktijk te bezoeken).

· Waarneming: indien uw therapeut niet in staat is om de behandeling te geven, b.v. door ziekte of vakantie, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien u wenst wordt de behandeling door een waarnemer overgenomen. De behandeling hoeft dan niet te worden onderbroken.

· Telefonische bereikbaarheid: de praktijk is telefonisch te bereiken tijdens de openingstijden. Buiten de openingstijden is de telefoon onder kantooruren veelal doorgeschakeld en is de therapeut direct bereikbaar. Op overige tijdstippen is het mogelijk een bericht op het antwoordapparaat in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

· FysioTeam Praktijken zijn 6 solistische fysiotherapiepraktijken, die door hun samenwerking u een bredere zorg kunnen verlenen dan alleen.

· Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie: de FysioTeam Praktijken zijn aangesloten bij IOF RAMS 020.

· Privacyreglement: uw gegevens worden vastgelegd volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

· Klachtenregeling: de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF