Specialisaties

–  Bedrijfsfysiotherapie

–  Golf fysiotherapie

–  Manuele therapie volgens Mulligan Concept

–  Medical taping

–  Kaak fysiotherapie

–  Fasciatherapie

–  Bindweefselmassage / litteken begeleiding

–  Fysiotherapie voor ouderen

–  Ademhalings- en ontspanningstherapie

–  Driedimensionale Arthrokinematische mobilisaties (D.A.M.)  

Bedrijfsfysiotherapie

Gezondheidsproblemen van het bewegingssysteem vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit is voor vele bedrijven en instellingen een hoge onkostenpost.

Voorkomen van klachten en het zeer snel handelen tijdens klachten van het houdings- en bewegingsapparaat helpen het verzuimcijfer omlaag te brengen.

In de komende jaren zullen vele organisaties steeds meer te maken krijgen met een groter aantal oudere vakkundige werknemers, mede als gevolg van het omhoog gaan van de pensioenleeftijdnaar 65+.

Dit is een zeer belangrijke reden om nu een beleid te ontwikkelen ter bevordering van de preventieve zorgverlening.

Een bedrijfsfysiotherapeut is bij uitstek geschikt om dit proces te begeleiden en te coördineren.

Adequaat, snel, systematisch en voorkomend adviseren en handelen in gezondheidsopvoeding van het bewegingssysteem kan een grote onkostenpost binnen de organisatie voorkomen.

Met gedegen vakkennis, multidisciplinaire samenwerking en met consciëntieus, analytisch handelen en werken, kan men streven naar een optimale preventieve begeleiding binnen het bedrijf.

De redenen waarom bedrijfsfysiotherapeuten bij uitstek geschikt zijn om het proces van de preventieve zorgverlening te begeleiden en te coördineren zijn o.a.

 • De bedrijfsfysiotherapeut is een deskundige die de organisatie en de inhoud van de arbeid, de werkplek en/of het (psycho)motorisch gedrag van werknemers systematisch onderzoekt.
 • De bedrijfsfysiotherapeut richt zich specifiek op het houdings- en bewegingsapparaat.
 • Hij bestudeert de belasting/belastbaarheid van medewerkers tijdens de werkzaamheden, gericht op het individu en/of op de groep.
 • De bedrijfsfysiotherapeut beschikt over de juiste ergonomische kennis.

Van daaruit kunnen de mogelijkheden /beperkingen in kaart worden gebracht.

Op basis van de resultaten worden er interventies/adviezen/trainingen gegeven.

Voorkom dat klachten en aandoeningen tot onherstelbare schade van het bewegingsapparaat zullen leiden, met langdurig ziekteverzuim of WAO tot gevolg.

Houd de vakmensen vitaal en gezond, voorkom overbelasting!

De diensten die wij kunnen leveren:

Preventieve diensten:
 • Cursus / training in veilig lichaamsgebruik (tiltrainingen)
 • Trainen op de werkplek in veilig lichaamsgebruik / belastbaarheidstraining,groepsgewijs en individueel
 • Werkplekonderzoek / analyse
 • Begeleiden / trainen van preventiemedewerkers, gericht op fysieke belasting
 • CANS-klachten preventie
 • Spreekuur op lokatie
 • Begeleiding, inventarisatie aan huis
Arbodiensten:
 • Begeleiding van het ziekteverzuim, ziekteverzuimanalyse
 • Onderzoek en begeleiding van fysieke klachten veroorzaakt door de werkzaamheden
 • Advies over werkplek-aanpassingen gericht op ergonomie en risico-analyse
 • Begeleiden van reïntegratieprocessen
 • ARBO coördinatie

RI&E (Risico – Inventarisatie en- Evaluatie) van fysieke belasting:

 • Uitvoering
 • Rapportage
 • Conclusie knelpunten
 • Plan van aanpak
 • Advies /oplossingen
 • Begeleiding van het gehele proces gericht op fysieke belasting / ergonomie

Golf fysiotherapie

De BACKtoGOLF is een methode die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten, ontwikkeld door H.J. ”Bud” Ferrante (fysiotherapeut, manueel therapeut en orthopedisch klinisch specialist), die als fitness adviseur werkt met professionele golfers, o.a. tijdens de PGA tours in de USA.

Hij ontwikkelde een methode om het effect en de gevolgen van de golfswing op het lichaam te analyseren, tevens gericht op een optimale behandeling van golfblessures ( aan elleboog/schouder/heup etc) en hij ontwikkelde een specifieke golf fitness training.

De behoefte aan expertise met betrekking tot de fysieke aspecten en gevolgen van de golfsport (met name de golfswing) op het lichaam van een golfer is bij golf fysiotherapeuten en golfprofessionals sterk aanwezig .

Met deze methode is de golf fysiotherapeut in staat om de golfswing biomechanisch beter te analyseren, zodat de golfer beter kan worden behandeld en begeleid bij mogelijke klachten.

De golf fysiotherapeut zal hierbij:

 1. de verschillende (biomechanische) aspecten van de golf swing beweging eerst analyseren en evalueren
 2. artrogene en fascie/spier mobilisatietechnieken toepassen, om stress op de “wervelkolom, heupen,schouder etc.” te verminderen.
 3. specifieke blessures bespreken, die mogelijk door de golfswing zijn veroorzaakt of daardoor zijn verergerd, zoals bijvoorbeeld tennis/golf-elleboogklachten, schouderklachten, inpingment syndroom, etc.
 4. een oefenprogramma opstellen om blessures te voorkomen voor de golfer, m.n. spierkrachttraining “core stability”
 5. en een stretching-en warming-up programma aanbevelen.

Bij deze methode wordt tevens gebruik gemaakt van het Mulligan concept en het Medical taping concept.

Manueeltherapie, volgens het Mulligan concept

Naast het ‘kraken’ van gewrichten, wat men soms als eng, spannend of onprettig kan ervaren, zijn er nog andere vormen van manuele therapieen. Een van die vormen is het Mulligan Concept welke tot onze methode behoord. Dit is een techniek om zonder pijn gewrichten weer goed te laten bewegen.

Manuele therapie volgens het Mulligan Concept is ontwikkeld in Nieuw Zeeland door Brian Mulligan. Hij ontdekte in de jaren ’80 dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar; het “repositioneren”, het herstel van de ontsporing in het gewricht kan een opmerkelijk snel herstel te zien geven, zelfs in al jaren voortslepende gevallen.  Dit is een unieke manier van behandelen voor onder andere (top) sporters.

De methode is een samenspel van manuele handelingen en gelijktijdig door de patient(e) uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid van de patient(e) in de vorm van “huiswerkoefeningen” is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.

Toepassing van deze vorm van therapie geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn. Maar ook bij acute letsels geeft vaak een gecombineerde behandeling met het Mulligan Concept verbluffende resultaten. Toepassing van de methode vindt slechts dan plaats, indien is voldaan aan Mulligan’s belangrijkste stelregel: de manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnloos zijn. De techniek wordt door de therapeut samen met de patient tijdens een actieve beweging uitgevoerd.

Voorbeelden van klachten die behandeld kunnen worden:

 •     nekklachten
 •     rugklachten
 •     cervicogene hoofdpijn
 •     schouderklachten
 •     knieklachten
 •     tennis/golf arm
 •     enkelklachten

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Azië, vooral in Korea en Japan. Principes uit de chiropractie en de kinesiologie gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe methode, vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen.De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bloed- en lymfecirculatie en voorde lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dus een reeks van klachten en aandoeningen ontstaan.

Voortbouwend op deze gedachte werd een elastische tape ontwikkeld, die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelenwordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel, dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. Eind jaren negentig introduceerde ex-profvoetballer Alfred Nijhuis de methode in Europa. In Amerika en Azië werd toen al steeds meer gebruik gemaakt van de methode en ook in Europa won de behandelmethode al snel aan populariteit.

De meer verfijnde en uitgebreide methodiek, die zo is ontstaan en zich steeds verder ontwikkelt, wordt het Medical Taping Concept MTC genoemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

   

Kaakfysiotherapie

Onder kaakklachten worden alle klachten verstaan, die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. De meest voorkomende klachten zijn: pijn, vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht (voor het oor), knappende of krakende gewrichten, overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen en abnormale slijtage van het gebit. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijnkunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwsysteem. Dit wordt ook wel  temporomandibulaire dysfunctie genoemd, of kortweg TMD.

Een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van kaakklachten is overmatig of verkeerd gebruik van de kaken (overbelasting), bijvoorbeeld door;

 • tandenknarsen en klemmen; dit is de kaken gedurende de dag en ook s’nachts op elkaar houden
 • overmatig kauwgom gebruik en nagelbijten
 • andere mondgewoontes als lipbijten, wangbijten, penbijten of tongpersen tegen de tanden of gehemelte.
 • een slecht zittend of onvolledig gebit

Soms speelt stress een rol of zijn er andere lichamelijke aandoeningen (‘doorbijten’ of ‘verbijten’). De problemen kunnen echter ook vanuit het kaakgewricht komen. In het kaakgewricht zit een kraakbeenschijf (discus), die verschoven kan zijn (geluiden in het gewricht) of die het gewricht doen blokkeren.

De kaakfysiotherapeutische behandeling bestaat o.a. uit instructies hoe u de mond goed kunt gebruiken en ontspannen. Vaak krijgt u oefeningen voor thuis.

Fasciatherapie

Fasciatherapie is een combinatie van manuele therapie, bewegings therapie en pedagogoiek (bewustwording van lichaam en algemeen welbevinden).  Fascia is de latijnse benaming voor bindweefsel, hetgeen centraal staat in deze behandelingsvorm.

De fascia omgeeft alle structuren van het lichaam: botten, gewrichten, spieren, bloedvaten, zenuwen en organen.  Het houdt deze op hun plaats en zorgt ervoor dat ze goed met elkaar kunnen fuctioneren.  Het ononderbroken karakter van de fascia draagt bij tot de eenheid van het lichaam en verklaart tevens, waarom een probleem in een bepaald deel van het lichaam secondaire klachten op afstand met zich mee kan brengen.

De fascia is continu in beweging.  De fascia heeft een geheugen en evenals het zenuwstelsel, is er, via deze interne beweging, een wisselwerking van informatie met de hersenen over bewegingen die worden uitgevoerd, over spanningen, de toestand van de bloedvaten / zenuwen en de emotionele toestand.

Aanhoudende stress en ziekte kunnen de interne beweging verstoren en zelfs blokkeren.  Hierdoor ontstaan verkrampingen in gewrichten, spieren, bloedvaten / zenuwen en organen.  Dit kan leiden tot bewegingsbeperkingen, hoofd- en spierpijnen, maar ook tot veranderingen in bloeddruk en bloedvoorziening richting organen met daarbij mogelijke functie stoornissen.

Het belangrijkste doel van de fasciatherapie is lichamelijk spanningen op te heffen en de natuurlijke beweging van de fascia te herstellen.   Hierdoor worden blokkades opgeheven en wordt het lichaam, via de informatie overdracht van die beweging, weer in balans gebracht.

De behandeling bestaat uit “zachte”manuele handgrepen, die de patient als een fyiek-psychisch geheel benadert.  Behalve haperende motoriek weer te herstellen, werkt de fascia therapie gunstig op stress, pijn en depressie, maar ook op concentratiestoornissen, slapeloosheid en prikkelbaarheid.

Fasciatherapie  verhelpt dan ook niet alleen lokale klachten, maar helpt het lichaam weer in evenwicht te brengen en te zorgen voor het goed algemeen functioneren en welbevinden van de mens als totaal.

Bindweefselmassage / littekenbegeleiding

Dit is een massagevorm, die begin 1950 is ontwikkeld door Elisabeth Dicke. Mevrouw Dicke was een Duitse heilgymnaste, die leed aan de ziekte van Bürger (een ernstige doorbloedingsstoornis in de benen). Zij had hevige pijnen, zowel in haar been als in haar onderrug. Er werd zelfs overwogen het been af te zetten aangezien er weinig kans op genezing was. Vanwege de hevige rugpijn gaf zij zichzelf op een speciale manier massage aan de rug. De reactie was niet alleen een vermindering van de rugpijn maar ook een verbetering in de circulatie van haar been. Op haar aanwijzingen werd de behandeling overgenomen door een collega en genas haar been. De door haar gebruikte techniek werd onderzocht door Mevr. Teirich-Leube samen met Prof. Kohlrausch, waarbij bleek dat het geheel gebaseerd was op het beïnvloeden van segmentale samenhangen. Dit houdt in dat via de ruggenmergsegmenten er een invloed vanuit het bindweefsel naar organen gaat en omgekeerd. Wanneer op een zeer speciale manier het bindweefsel geprikkeld wordt, kan er een regulering van organen tot stand komen. Door op deze speciale wijze te masseren kan men dus via de huid invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het functioneren van maag en darmen, maar ook op de circulatie in armen en benen. Tegenwoordig wordt onder bindweefselmassage ook wel het rollen en rekken van de huid verstaan. Dit komt absoluut niet overeen met de theorie en de praktijk van de originele bindweefselmassagetechniek. Het effect van de originele bindweefselmassagetechniek werkt zeer diep door.

Het is een uitstekende methode om littekens, zowel ten gevolge van de brandwonden als postoperatief los te maken. Dit geeft meer ruimte en bewegingsvrijheid.

Fysiotherapie voor ouderen

Het ouder worden gaat helaas veelal gepaard met achteruitgang van de fysieke gesteldheid. Vermindering van de lenigheid, kracht of het evenwicht zijn voorbeelden waardoor het zelfstandig functioneren van de ouder wordende mens wordt bedreigd. Fysiotherapie in de ouderenzorg richt zich op de zorg voor deze kwetsbare ouderen.

De therapie bestaat vooral uit oefentherapie en is gericht op het verminderen van klachten, voorkomen of afremmen van achteruitgang en het optimaliseren en behouden van zelfstandigheid in het dagelijks functioneren.

Naast het werken met de patiënt is er ook aandacht voor het begeleiden en adviseren van familie en/of mantelzorgers over behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Therapie is vaak onderdeel van multidisciplinaire zorg waarin de fysiotherapeut overleg heeft met de huisarts, specialist, verplegend personeel en waar nodig andere hulpverleners.

Ouderen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen kunnen in hun thuissituatie behandeld worden.

Veel voorkomende aandoeningen waarbij ondersteuning van de fysiotherapeut in de ouderenzorg wordt ingeroepen:

 • Nabehandeling van fracturen en gewrichtsvervangende operaties zoals een nieuwe knie of heup
 • Pijn, immobiliteit en inactiviteit ten gevolge van degeneratieve aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Ziekte van Parkinson
 • Herseninfarct of hersenbloeding
 • Reactivering van ouderen
 • voorkomen van sarcopenie

Fysiotherapie De Schulpen werkt samen met thuiszorgorganisaties, o.a. Viva! Zorggroep, Zorgbalans en Buurtzorg.

Tevens is Fysiotherapie De Schulpen aangesloten bij het CVA- netwerk Noord Holland-Kennemerland.

Ademhaling- en ontspanningstherapie

Onze ademhaling past zich aan, aan de lichamelijke activiteit van het moment. Zijn we in rust dan is de ademhaling rustig, hoe meer lichamelijke activiteit hoe sneller/dieper de ademhaling. Dit noemen we een functionele ademhaling. Bij bijvoorbeeld hardlopen of andere lichamelijke inspanning gaat u vlugger ademhalen, wat nodig is omdat er meer zuurstof verbruikt wordt en meer afvalproduct (koolzuurgas) geproduceerd wordt. Als u erg hard loopt staat u zelfs, nadat u gestopt bent, nog even na te hijgen omdat u niet genoeg zuurstof in uw lichaam heeft en er bovendien ook nog teveel koolzuurgas in uw lichaam zit. Doorgaans is de rustige ademhaling weer vrij snel bereikt.

Een disfunctionele ademhaling is een manier van ademen die niet past bij wat u lichamelijk op dat moment aan het doen bent.

Stress of een stressvolle situatie heeft door o.a. de opbouw van spierspanning hetzelfde effect op de ademhaling als lichamelijke inspanning. In een stressvolle situatie heeft de mens de neiging om de rompspieren en vooral de buikspieren aan te spannen. Dit werkt een disfunctionele ademhaling in de hand.

Wanneer u in rust een te diepe en/of vlugge ademhaling heeft, stijgt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed en daalt het koolzuurgehalte. Dit kan geen kwaad, maar leidt wel tot een aantal als zeer onprettig ervaren verschijnselen.

Verschijnselen disfunctionele ademhaling:

 • een benauwd gevoel
 • kortademigheid
 • prop in de keel
 • droge mond
 • strak gevoel rond de mond
 • handen en voeten voelen aan alsof ze opgeblazen zijn en prikkelen
 • krampen in de handen
 • duizeligheid met een licht gevoel in het hoofd
 • slecht zien, het idee dat alles er anders uitziet, waas voor je ogen
 • klam gevoel
 • het idee te gaan flauwvallen
 • een slap gevoel in je knieën met het idee de grip te verliezen

Als een disfunctionele ademhaling gepaard gaat met angst en/ of paniek kan dit overgaan in hyperventilatie.

De fysiotherapeut kan u door middel van oefeningen leren uw lichaam te ontspannen. Lichamelijke ontspanning heeft tot gevolg dat de ademhaling weer rustig gaat worden. Op deze manier kan, ondanks dat er niets aan de oorzaak van de hyperventilatie (de geestelijke spanning) wordt gedaan, de vicieuze cirkel doorbroken worden en kunnen de klachten verdwijnen.

Driedimensionale arthrokinematische mobilisaties (D.A.M.)

De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en funktie van gewrichten en spieren. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van het bewegingstrajekt.  Deze funktiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat, in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis etc.
Door middel van D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de funktieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar causaal.