Afspraken De Seizoenen – FysioTeam Praktijken

Afspraken De Seizoenen

Fysiotherapie De Seizoenen

Voor het maken van een afspraak bel: 036-5213396

Openingstijden 

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 08.00 – 14.30 uur
Woensdag: 08.00 – 21.30 uur
Donderdag: 13.00 – 21.30 uur
Vrijdag: 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Afspraken op overige tijdstippen in overleg met uw therapeut.

Update beleid ivm Corona-virus (COVID-19)

Almere, 17 mei 2023

Tot nader order is het coronaprotocol afgeschaald tot:
1. bij klachten (zelf of huisgenoot): bel eerst!
2. ventilatieprotocol op de praktijk.

Afhankelijk van de ontwikkeling van oa besmettingscijfers kan dit in de toekomt (najaar?) mogelijk weer opgeschaald worden.

Ik vertrouw op uw begrip en uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Irma Nikken, MSc
(Sport)fysiotherapeut)

De eerste afspraak

U kunt na verwijzing door uw huisarts of specialist zelf langskomen voor een afspraak of opbellen. Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zónder verwijzing terecht. Als iemand zich bij de fysiotherapeut aanmeldt zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of DTF), zal eerst een screening plaatsvinden. Deze is bedoeld om na te gaan of een fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten, dit kan de eerste keer wat langer zijn.

Wat moet u de eerste keer in ieder geval meenemen?

  • de verwijsbrief (indien aanwezig)
  • de gegevens van uw ziektekostenverzekeraar
  • een legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, vreemdelingendocument)
  • een handdoek
  • bij sportgerelateerde klachten: sportschoeisel, trainingsschema’s e.d.

Alvorens de fysiotherapeut met de behandeling begint, zal zij een aantal zaken op een rijtje zetten om tot een inventarisatie van de problemen te komen. Gekeken wordt of er eerdere stoornissen of aandoeningen zijn geweest, die van invloed kunnen zijn op de huidige klachten en dus ook op de te kiezen behandeling. De fysiotherapeut kan eventueel bij de verwijzend arts informatie inwinnen om een optimale behandeling te kunnen geven. Dan volgt het fysiotherapeutisch onderzoek, waarbij door middel van observatie, objectieve metingen en specifieke testen het klachtenpatroon wordt beoordeeld. De uitkomst wordt met u besproken.
Belangrijk hierbij is:
· wat zijn precies de klachten, hoe en wanneer zijn deze ontstaan?
· wat kan eraan gedaan worden en hoe lang gaat dit ongeveer duren?
· wat verwacht u van de behandeling en wat kunt u zelf doen?

Afhankelijk van de conclusie uit dit onderzoek wordt een behandelplan met u opgesteld, waarin de aard van de behandeling en het gewenste doel worden vastgelegd, en wordt een prognose gemaakt. Bij het tot stand komen van dit behandelplan wordt u zoveel mogelijk betrokken. De duur van de behandeling hangt mede af van uw actieve inzet.

De kosten en vergoedingen (zie ook tarieven)

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering) vergoed door de ziektekostenverzekering. Fysiotherapie valt meestal in de aanvullende verzekering: alleen bij kinderen onder de 18 jaar (9 zittingen, eventueel verlengt met nog eens 9) en bij chronische indicaties (vlg de “chronische lijst” en vanaf zitting 21 – de eerste 20 zijn dan voor eigen rekening danwel voor rekening van uw aanvullende verzekering) wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren. Bel deze op!

Klik hier voor ons privacy reglement