Valpreventie – FysioTeam Praktijken

Valpreventie

Valpreventie:

Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen.
Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers.
Soms met ernstige gevolgen waar men op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt.
Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen.
Er worden jaarlijks 89.000 senioren behandeld op de spoedeisende hulp als gevolg van een val in en of om het huis. De directe medische kosten van een ziekenhuisopname of een behandeling op de spoedeisende hulp behandeling bedraagt gemiddeld €9.100,-.

Daarnaast heeft een val negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de ouderen. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit.
Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die het individuele oefenprogramma OTAGO en de begeleiding “in Balans” hebben gevolgd.
De fysiotherapeut zal een keuze maken welk programma het meest effectief is bij de cliënt.

Opzet en uitvoering

Een gefaseerde aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn om de voor hen relevante valpreventieve maatregelen te nemen.
Een succesvol valpreventieprogramma vraagt om uitvoering door een deskundige fysiotherapeut die inhoudelijk bekwaam zijn en planmatig te werk gaan.

De begeleiding is een individueel oefenprogramma voor het behoud van kracht en evenwicht, eventueel kan er aan huis getraind worden om in huis tevens veiligheidsmaatregelen te nemen om vallen te voorkomen. Op deze wijze kan men in eigen omgeving oefenen.

Er wordt een zeer duidelijke oefenmap met afbeeldingen en instructies gegeven, de oefeningen worden per keer op eigen niveau en situatie toegespitst.

Wij vragen voor een goed resultaat om 2 of 3 keer per week te oefenen en 2 of 3 keer per week te wandelen (tot een half uur).

Verder hebben we als gespecialiseerde fysiotherapeuten overleg met de huisartsen, thuiszorg en zo nodig met ergotherapeut e/o diëtiste.

Bron: veiligheid.nl / Otago