Team fysio Westlandgracht – FysioTeam Praktijken

Team fysio Westlandgracht

Yvonne Zwolle

Yvonne Zwolle is in 1998 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam afdeling Fysiotherapie. Daarnaast heeft zij de opleiding arbeid, verzuim & reintegratie gevolgd aan de hogeschool Rotterdam.

Vanaf het moment van afstuderen heeft zij veel ervaring opgedaan in diverse praktijken en met het begeleiden/behandelen van sporters. Tevens is zij werkzaam als bedrijfsfysiotherapeut en eigenaar van safe4work (zie voor meer info www.safe4workamsterdam.nl).

Sinds 1999 heeft zij haar eigen praktijk voor Fysiotherapie in Amsterdam in de Hoofddorppleinbuurt, welke vanaf 2008 gevestigd is aan de Westlandgracht.

In de praktijk komt een diversiteit aan klachten voor, waaronder veelal acute (lage rug en nek/schouder) klachten en orthopedische klachten. Er wordt dan ook naar gestreeft om een eerste afspraak binnen 24 uur  te maken, waarbij een snelle en goede analyse van het probleem centraal staat. De praktijk is verder gespecialiseerd in het begeleiden van arbeidsgerelateerde klachten en biedt ook de mogelijkheid voor begeleiding/werkplekonderzoek/training op de werkplek.

Tevens heeft de praktijk Westlandgracht de mogelijkheid tot (medisch) fitness en is de praktijk dusdanig ingericht om de revaliderende patient en sporter optimaal te begeleiden.

De praktijk heeft een samenwerkingsverband met diverse thuiszorgorganisaties om ook de ouder wordende en vaak kwetsbare medemens optimaal te kunnen begeleiden en hulp te bieden bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Jerzy Dudink

Yvonne Zwolle en Jerzy Dudink vormen al jaren een vast en vertrouwd team op de praktijk voor fysio Westlandgracht. Door een nauwe samenwerking en veelvuldig overleg, kunnen zij bij een eventuele afwezigheid van een ieder altijd een continuïteit van de zorg bieden.