Kwaliteitseisen – FysioTeam Praktijken

Kwaliteitseisen

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren, is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij-)scholing en vakoverleg doet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Kwaliteitsregister

Mw. I.R. Nikken, MSc, is geregistreerd in het KNGF-kwaliteitsregister (CKR) als algemeen fysiotherapeut en NVFS sportfysiotherapeut.

Mw. Y. Zwolle is geregistreerd in het KNGF-kwaliteitsregister (CKR) als algemeen fysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut

Alle collega’s nemen deel aan een IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie).