Specialisaties Westlandgracht – FysioTeam Praktijken

Specialisaties Westlandgracht

Bedrijfsfysiotherapie

Gezondheidsproblemen van het bewegingssysteem vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit is voor vele bedrijven en instellingen een hoge onkostenpost.

Voorkomen van klachten en het zeer snel handelen tijdens klachten van het houdings- en bewegingsapparaat helpen het verzuimcijfer omlaag te brengen.

Fysio Westlandgracht is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde klachten en biedt naast de behandeling in de praktijk ook training/begeleiding/werkplekonderzoek op de werkplek en locatie aan. Zie voor meer info www.safe4workamsterdam.nl

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Azië, vooral in Korea en Japan. Principes uit de chiropractie en de kinesiologie gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe methode, vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen.De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bloed- en lymfecirculatie en voorde lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dus een reeks van klachten en aandoeningen ontstaan.

Voortbouwend op deze gedachte werd een elastische tape ontwikkeld, die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelenwordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel, dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. Eind jaren negentig introduceerde ex-profvoetballer Alfred Nijhuis de methode in Europa. In Amerika en Azië werd toen al steeds meer gebruik gemaakt van de methode en ook in Europa won de behandelmethode al snel aan populariteit.

De meer verfijnde en uitgebreide methodiek, die zo is ontstaan en zich steeds verder ontwikkelt, wordt het Medical Taping Concept MTC genoemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Bindweefselmassage

Dit is een massagevorm die begin 1950 is ontwikkeld door Elisabeth Dicke. Mevrouw Dicke was een Duitse heilgymnaste, die leed aan de ziekte van Bürger (een ernstige doorbloedingsstoornis in de benen). Zij had hevige pijnen, zowel in haar been als in haar onderrug. Er werd zelfs overwogen het been af te zetten aangezien er weinig kans op genezing was. Vanwege de hevige rugpijn gaf zij zichzelf op een speciale manier massage aan de rug. De reactie was niet alleen een vermindering van de rugpijn maar ook een verbetering in de circulatie van haar been. Op haar aanwijzingen werd de behandeling overgenomen door een collega en genas haar been. De door haar gebruikte techniek werd onderzocht door Mevr. Teirich-Leube samen met Prof. Kohlrausch, waarbij bleek dat het geheel gebaseerd was op het beïnvloeden van segmentale samenhangen. Dit houdt in dat via de ruggenmergsegmenten er een invloed vanuit het bindweefsel naar organen gaat en omgekeerd. Wanneer op een zeer speciale manier het bindweefsel geprikkeld wordt, kan er een regulering van organen tot stand komen. Door op deze speciale wijze te masseren kan men dus via de huid invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het functioneren van maag en darmen, maar ook op de circulatie in armen en benen. Tegenwoordig wordt onder bindweefselmassage ook wel het rollen en rekken van de huid verstaan. Dit komt absoluut niet overeen met de theorie en de praktijk van de originele bindweefselmassagetechniek. Het effect van de originele bindweefseltechniek werkt zeer diep door.

Kaakfysiotherapie

Onder kaakklachten worden alle klachten verstaan, die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. De meest voorkomende klachten zijn: pijn, vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht (voor het oor), knappende of krakende gewrichten, overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen en abnormale slijtage van het gebit. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijnkunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwsysteem. Dit wordt ook wel  temporomandibulaire dysfunctie genoemd, of kortweg TMD.

Een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van kaakklachten is overmatig of verkeerd gebruik van de kaken (overbelasting), bijvoorbeeld door;

  • tandenknarsen en klemmen; dit is de kaken gedurende de dag en ook s’nachts op elkaar houden
  • overmatig kauwgom gebruik en nagelbijten
  • andere mondgewoontes als lipbijten, wangbijten, penbijten of tongpersen tegen de tanden of gehemelte.
  • een slecht zittend of onvolledig gebit

Soms speelt stress een rol of zijn er andere lichamelijke aandoeningen (‘doorbijten’ of ‘verbijten’). De problemen kunnen echter ook vanuit het kaakgewricht komen. In het kaakgewricht zit een kraakbeenschijf (discus), die verschoven kan zijn (geluiden in het gewricht) of die het gewricht doen blokkeren.

De kaakfysiotherapeutische behandeling bestaat o.a. uit instructies hoe u de mond goed kunt gebruiken en ontspannen. Vaak krijgt u oefeningen voor thuis.

Medisch fitness

Op de locatie Westlandgracht is tevens de mogelijkheid voor (medisch) fitness.