De Bedrijfsfysiotherapeut – FysioTeam Praktijken

De Bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het creëren van een gezonde werkomgeving binnen een bedrijf of organisatie. Hij doet dit door door de fysieke werkbelasting en verschillende processen in een (gedeelte) van een organisatie in te brengen en daarnaast aanvullend inzicht te geven in de belastbaarheid van de medewerkers. Bij risicovolle onder- of overbelasting adviseert de bedrijfsfyiotherapeut de organisatie om maatregelen te nemen waarbij medewerkers duurzaam inzetbaar blijven

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is een manier om belastende factoren op het werk mee op te sporen. Tijdens het werkplekonderzoek analyseren wij de werknemer op de werkplek. Hierbij wordt gekeken en in kaart gebracht hoe de werknemer beweegt op de werkplek, welke houdingen hij inneemt, welke werktechnieken hij heeft en hoe ergonomisch hij zijn werkplek zelf gebruikt. Tegelijkertijd wordt er een indruk verkregen hoe de werksfeer is, de omgang met collega’s, de werkomstandigheden en de werkdruk.

Spreekuur op locatie

Op het bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur zien wij de werknemers met fysieke en/of dreigende fysieke klachten. Er wordt gestart met een anamnese, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Doordat wij ook veel ervaring hebben in de praktijk 1ste lijn zijn wij hierin gespecialiseerd. Door een heldere en duidelijke terugkoppeling naar de werknemer, leidinggevende, P&O en indien nodig de bedrijfsarts, kan men de werknemer optimaal begeleiden. Een advies wordt gegeven betreffende een eventueel bezoek aan de huisarts, begeleiding van fysiotherapie in de 1ste lijn, werkplektraining of aanschaf van een hulpmiddel. Dit alles met als doel de werknemer actief te houden binnen het arbeidsproces.

Werkplektraining

Wij bieden tevens “trainingen on-the-job” aan. Deze trainingen zijn een afwisseling van theorie en praktijk. De training begint met de werknemers bewust te maken van de werking van het lichaam en hoe klachten kunnen ontstaan. De knelpunten in de eigen werksituatie worden besproken en er wordt praktisch getraind op de eigen werkplek. Technieken in veilig lichaamsgebruik worden vanuit de theorie nu in de praktijk toegepast. De nadruk ligt op bewustwording en op eigen verantwoordelijkheid.

Ergonomisch onderzoek

Bij het ergonomisch onderzoek maken wij gebruik van diverse onderzoeksmethodes. Met de huidige Arbo normen als uitgangspunt wordt gekeken of een werkplek ergonomisch verantwoord is en wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Dit alles om fysieke overbelasting te voorkomen, oftewel primaire preventie. Een ergonomisch onderzoek kan ook worden uitgevoerd wanneer een medewerker al klachten heeft. Het doel van het onderzoek is dan om de medewerker zo verantwoord mogelijk te laten re-integreren en te beoordelen of de klachten niet provoceren op de werkplek. Dit noemen we secundaire preventie. Uiteindelijk wordt ook op dit punt weer een advies gegeven. Dit kan inhouden dat de werkplek anders moet worden ingedeeld of dat er hulpmiddelen moeten worden aangeschaft.