Tarieven

Tarieven 1 januari t/m 31 december 2018 (ongewijzigd sinds 2012)

Verzekerden met alleen een basisverzekering 
Fysiotherapie wordt alleen uit de basisverzekering vergoed indien:

 • De verzekerde jonger is dan 18 jaar: er worden 9 zittingen per persoon per indicatie per jaar vergoed,
  evt verlengd met nog eens 9 zittingen.
 • De aandoening waarvoor verwezen is op de “chronische lijst” staat. De eerste 20 zittingen worden niet vergoed, deze moeten dus zelf worden betaald of worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e zitting wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (dit valt
  onder het eigen risico!).

 

Verzekerden met een aanvullende verzekering
Hierbij wordt in de regel meer vergoed. Hoeveel wordt vergoed verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en vaak ook per type aanvullend pakket bij een verzekeraar. Er bestaat een verschil in de vergoeding tussen een restitutiepolis en een naturapolis.

 

ZK ACHMEA (de regionale zorgverzekeraar), naturapolis (2016):

1-sterpolis/voormalig Agis Compact: vergoedt maximaal 9 zittingen per jaar

2-sterrenpolis/voormalig Agis Compleet: vergoedt maximaal 12 zittingen per jaar

3-sterrenpolis/voormalig Agis Comfort: vergoedt maximaal 27 zittingen per jaar

4-sterrenpolis/voormalig Agis Plus: vergoedt maximaal 40 zittingen per jaar

Gemeentepolis AV Amsterdam 1 vergoedt maximaal 6 zittingen per jaar;

Gemeentepolis AV Amsterdam 2 vergoedt maximaal 12 zittingen per jaar

Gemeentepolis AV Amsterdam 3 vergoedt maximaal 12 zittingen per jaar

50+ polis: vergoedt maximaal 18 zittingen per jaar.

Gezinnenpolis: vergoedt maximaal 12 zittingen per jaar.

Chronische indicatie (indicatie volgens de lijst “Borst”): 

Vanaf de 21e zitting wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (dit valt onder het eigen risico!). De eerste 20 zittingen zijn voor rekening van de aanvullende verzekering (hoeveel zittingen is afhankelijk van het aantal verzekerde zittingen!) en/of voor eigen rekening.

Alleen bij de gemeentepolissen Amsterdam: Bij een chronische indicatie (een indicatie volgens de lijst “Borst”) worden de eerste 20 zittingen vergoed uit de aanvullende verzekering.


Krijgt u een nota?

Dit hangt af van uw polis.

 • Bij een restitutiepolis krijgt u de factuur en dient u die zelf in bij uw zorgverzekeraar. U blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
 • Bij een naturapolis krijgt u geen factuur en uw fysiotherapiekosten worden rechtstreeks aan uw fysiotherapeut vergoed, indien u verzekerd bent voor fysiotherapie én uw fysiotherapeut een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar.
  Hier geldt het met de betreffende zorgverzekeraar afgesproken tarief. Deze tarieven verschillen per zorgverzekeraar.
 • Voor zittingen waarvoor u niet verzekerd bent: u krijgt een nota volgens onderstaande tarieven.

NB: u bent zélf verantwoordelijk om te controleren:

 • Óf u voor fysiotherapie verzekerd bent
 • Zo ja: voor hoeveel zittingen u verzekerd bent
 • Voor zittingen die – al dan niet achteraf – NIET door uw zorgverzekeraar worden vergoed krijgt u een nota.

 

Eigen risico (in 2018 is dit € 385,00 per jaar):
Indien uw kosten voor fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering vallen, vallen die buiten het eigen risico.
Indien uw kosten voor fysiotherapie binnen de basisverzekering vallen, vallen die wel binnen het eigen risico!

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars (labels) in 2018:

 • Achmea, waaronder vallen: Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco,IAK, Aevitae en Turien.
 • De Friesland
 • VGZ
 • CZ – Ohra – Delta Lloyd
 • Multizorg
 • DSW
 • Z&Z
 • Menzis

 

Als uw zorgverzekeraar géén contract heeft gesloten met uw fysiotherapeut:
U krijgt een factuur volgens onderstaande tarieven. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Deze zal, afhankelijk van uw verzekerd pakket, de factuur geheel, gedeeltelijk of niet vergoeden.
Als u (deels) niet voor fysiotherapie bent verzekerd of een restitutiepolis heeft:
Voor u gelden de onderstaande tarieven.

 

Tarieven 1 januari t/m 31 december 2017 (ongewijzigd sinds 2012)

Gewone   zitting (± ½ uur)

€ 33,00

Lange   zitting (± 1 uur) (bij complexe zorgvragen)

€ 66,–

Eenmalig   fysiotherapeutisch consult (op   verwijzing van arts)

€ 66,–

Screening   DTF (± 10 minuten)

€ 18,50

Intake   en onderzoek na screening

€ 51,50

Intake   en onderzoek na verwijzing

€ 51,50

Behandeling   aan huis

€ 60,–

Behandeling   in een inrichting

€ 42,00

Telefonische   zitting (wordt   meestal niet door verzekering   vergoed!)

€ 15,–

Eenvoudige   rapporten

€ 33–

Meer   gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie

€ 66,–

Niet   nagekomen afspraak/niet 24 uur tevoren afgezegde afspraak

€ 33,00

Sportmassage/ontspanningsmassage   per ½ uur (Per   uur)

€ 33,00 (€ 60,00)

Toeslag   voor behandeling buiten reguliere werktijden (nietvergoed door uw   verzekeraar)

€ 8,50

Verband-   en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie

Tegen kostprijs

 Oedeemtherapie Vodder

€43


Directe Toegang Fysiotherapie (DTF). Wat betekent dat voor u?

U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Let op:

 • Of dit wel of niet vergoed wordt hangt af van uw verzekeraar én van uw verzekerd pakket
 • Bij veel verzekeraars, o.a. bij Achmea en voormalige Agis verzekering gaat de screening af van uw maximaal aantal te vergoeden zittingen fysiotherapie! Dat wil zeggen dat de screening en intake als 2 zittingen wordt gerekend.
 • Bij chronische indicaties en bij behandeling aan huis is nog steeds een verwijzing nodig.
 • Voorkom vervelende verrassingen achteraf: informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar!