Tarieven fysiotherapie – FysioTeam Praktijken

Tarieven fysiotherapie

Tarieven 1 januari t/m 31 december 2024

Verzekerden met alleen een basisverzekering

Fysiotherapie wordt alleen uit de basisverzekering vergoed indien:

 • De verzekerde jonger is dan 18 jaar: er worden 9 zittingen per persoon per indicatie per jaar vergoed, evt verlengd met nog eens 9 zittingen.
 • De aandoening waarvoor verwezen is op de “chronische lijst” staat. De eerste 20 zittingen worden niet vergoed, deze moeten dus zelf worden betaald of worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e zitting wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (dit valt onder het eigen risico!).

 Verzekerden met een aanvullende verzekering

Hierbij wordt in de regel meer vergoed. Hoeveel wordt vergoed verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en vaak ook per type aanvullend pakket bij een verzekeraar. Er bestaat een verschil in de vergoeding tussen een restitutiepolis en een naturapolis.

 Chronische indicatie (indicatie volgens de lijst “Borst”):

Vanaf de 21e zitting wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (dit valt onder het eigen risico!). De eerste 20 zittingen zijn voor rekening van de aanvullende verzekering (hoeveel zittingen is afhankelijk van het aantal verzekerde zittingen!) en/of voor eigen rekening.
Voor een beperkt aantal uitzonderingen (oa artrose heup/knie) geldt dat vanaf de 1e zitting – met een maximum van 12 x – uit de basisverzekering wordt vergoed.

Krijgt u een nota?

Dit hangt af van uw polis.

 • Bij een restitutiepolis krijgt u de factuur en dient u die zelf in bij uw zorgverzekeraar. U blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
 • Bij een naturapolis krijgt u geen factuur en uw fysiotherapiekosten worden rechtstreeks aan uw fysiotherapeut vergoed, indien u verzekerd bent voor fysiotherapie én uw fysiotherapeut een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar.
  Hier geldt het met de betreffende zorgverzekeraar afgesproken tarief. Deze tarieven verschillen per zorgverzekeraar.
 • Voor zittingen waarvoor u niet verzekerd bent: u krijgt een nota volgens onderstaande tarieven.

NB: u bent zélf verantwoordelijk om te controleren:

 • Óf u voor fysiotherapie verzekerd bent
 • Zo ja: voor hoeveel zittingen u verzekerd bent
 • Voor zittingen die – al dan niet achteraf – NIET door uw zorgverzekeraar worden vergoed krijgt u een nota.

Eigen risico (in 2024 is dit € 385,00 per jaar):

Indien uw kosten voor fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering vallen, vallen die buiten het eigen risico.
Indien uw kosten voor fysiotherapie binnen de basisverzekering vallen, vallen die wel binnen het eigen risico!

Gecontracteerde zorgverzekeraars (2024):

 • ASR
 • Caresq
 • CZ
 • DSW/Stad Holland
 • De Friesland
 • Eno
 • Menzis
 • ONVZ/VRZ
 • SZVK krijgsmacht
 • VGZ
 • Zilveren Kruis
 • Z&Z

Hier kunt u vinden welke labels hier onder vallen:  https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Als uw zorgverzekeraar géén contract heeft gesloten met uw fysiotherapeut en/of u bent (deels) niet voor fysiotherapie verzekerd:

U krijgt een factuur volgens onderstaande tarieven. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Deze zal, afhankelijk van uw verzekerd pakket, de factuur geheel, gedeeltelijk of niet vergoeden.
Als u (deels) niet voor fysiotherapie bent verzekerd of een restitutiepolis heeft:
Voor u gelden de onderstaande tarieven.

Gewone zitting (± ½ uur) € 43,90
Lange zitting (± 1 uur) (bij complexe zorgvragen) € 87,80
Eenmalig fysiotherapeutisch consult (op verwijzing van arts) € 87,80
Screening DTF (± 10 minuten) € 24,65
Intake en onderzoek na screening € 68,35
Intake en onderzoek na verwijzing € 68,35
Behandeling aan huis € 79,40
Behandeling in een inrichting € 55,70
Telefonische zitting (wordt niet altijd door verzekeraar vergoed!) € 20,10
Medische rapportage fysiotherapie € 87,80
Niet nagekomen afspraak/niet 24 uur tevoren afgezegde afspraak € 43,90

Sportmassage/ontspanningsmassage per ½ uur

(Per uur)

€ 43,90

€ 87,80

Toeslag voor behandeling buiten reguliere werktijden (niet vergoed door uw verzekeraar) €11,35
Verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie Tegen kostprijs

Directe Toegang Fysiotherapie (DTF). Wat betekent dat voor u?

U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Let op:

 • Of dit wel of niet vergoed wordt hangt af van uw verzekeraar én van uw verzekerd pakket
 • Bij chronische indicaties en bij behandeling aan huis is nog steeds een verwijzing nodig.
 • Voorkom vervelende verrassingen achteraf: informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar!

Klachtenregeling:

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Zie voor meer informatie: www.defysiotherapeut.com