De behandelmogelijkheden De Seizoenen – FysioTeam Praktijken

De behandelmogelijkheden De Seizoenen

Afspraak maken?

Klik hier voor contactgegevens en openingstijden.

Mw. Nikken is zowel algemeen fysiotherapeut als NVFS-sportfysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

De fysiotherapeut

U kunt voor de meeste pijnklachten terecht bij de algemeen fysiotherapeut. Bijvoorbeeld met klachten zoals blessures, RSI en overbelasting.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Zij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt zij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen.

Ook voor advies en behandeling die (verergering van) klachten voorkómen kunt u terecht bij de algemeen fysiotherapeut.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vanaf 2020 heet dit KRF NL – Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. Onder Vind uw fysiotherapeut vindt u fysiotherapeuten die in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn opgenomen. Mw Nikken heeft uiteraard ook een CKR / KRF NL registratie.

De sportfysiotherapeut

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Lees deze pagina dan even door.

Je vindt hier informatie over wat de NVFS sportfysiotherapeut® voor je kan betekenen. Uiteraard kan hij (of zij) je bijstaan wanneer je een blessure hebt. Maar de NVFS sportfysiotherapeut® adviseert ook over de opbouw van je training, over schoenen en braces of hij helpt je bij de keus van een sport die bij jou past.

De NVFS sportfysiotherapeut®

De NVFS sportfysiotherapeut® is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Na zijn studie fysiotherapie heeft hij zich verder geschoold tot sportfysiotherapeut. Daardoor weet hij welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en hij weet wat de motivatie van sporters is.

De NVFS sportfysiotherapeut® is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en is lid van de NVFS – de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg. Deze registratie verzekert je dat de NVFS sportfysiotherapeut® bij- en nascholingen volgt en naar congressen gaat. Oftewel: hij heeft de meest actuele kennis en vaardigheden in huis.

Dit stelt hem in staat om jou op het vlak van sport en gezondheid te adviseren, te behandelen en te begeleiden. Dat geldt niet alleen in een medische setting – als de dokter je doorverwijst. Je kunt zelf rechtstreeks met de NVFS sportfysiotherapeut® een afspraak maken. Welke afspraak of behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van je verzekering.

Voor verdere informatie over sportfysiotherapie klik hier

Gebruikte behandelmethodes

Gebruikte behandelmethodes

Fysiotherapie/Oefentherapie

Dit kan o.a. gericht zijn op:

  • het vergroten van de beweeglijkheid van gewrichten
  • het verbeteren van kracht en/of uithoudingsvermogen
  • het aanleren van een betere lichaamshouding en -beweging
  • sport-specifieke aspecten van bewegen.

Massage:

Dit kan o.a. gericht zijn op:

  • ontspanning
  • verbeteren van de doorbloeding.

Bandageren/tapen:

  • dit is in de regel gericht op het ondersteunen van bewegen.

Vaak wordt een combinatie van behandelmethoden toegepast. In alle gevallen worden de behaalde resultaten en de vorderingen die gemaakt worden met de patiënt doorgenomen. Zo nodig wordt het behandelplan in de loop van de behandeling aangepast.

Tijdens en na de behandeling zal de fysiotherapeut adviezen geven om de genezing te bevorderen en herhaling van de klachten te voorkomen. Deze adviezen kunnen gericht zijn op uw manier van bewegen, sporten en (werk-)houding. Zo nodig tussentijds en zeker na afloop van de behandelserie rapporteert de fysiotherapeut de resultaten aan de arts. Ook bevat de brief een advies over een eventuele vervolgbehandeling.

Overige bijzonderheden

Huisbezoek:

De behandeling wordt, indien door de verwijzend arts noodzakelijk wordt geacht, bij u thuis gegeven (dit gebeurt in de regel indien u lichamelijk niet in staat bent de praktijk te bezoeken).

Waarneming:

Indien uw therapeut niet in staat is om de behandeling te geven, b.v. door ziekte of vakantie, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien u wenst wordt de behandeling door een waarnemer overgenomen. De behandeling hoeft dan niet te worden onderbroken.

Telefonische bereikbaarheid:

De praktijk is telefonisch te bereiken tijdens de openingstijden. U wordt verzocht bij voorkeur op het hele of halve uur te bellen. Buiten de openingstijden is de telefoon onder kantooruren veelal doorgeschakeld en is de therapeut direct bereikbaar. Op overige tijdstippen is het mogelijk een bericht op het antwoordapparaat in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

FysioTeam Praktijken:

FysioTeam Praktijken bestaat uit 4 kleine en solistische fysiotherapiepraktijken, die door hun samenwerking u een bredere zorg kunnen verlenen dan alleen.

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie:

De meeste FysioTeam Praktijken zijn aangesloten bij IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie) RAMS 020, de anderen bij een ander IOF.

Kwaliteitsregister:

Mw. I.R. Nikken is geregistreerd in het KNGF-kwaliteitsregister als algemeen fysiotherapeut en NVFS sportfysiotherapeut.

Privacyreglement:

Uw fysiotherapeut houdt uw, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Klachtenregeling:

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Zie voor meer info www.defysiotherapeut.com.

Klik hier voor ons privacy reglement