Bekkenfysiotherapie

Bekkentherapie, methode Cecile Röst

Cecile Röst heeft, doordat zij zelf pijn in het bekkengebied had bij haar zwangerschappen, een methode ontwikkeld om deze klachten onder controle te krijgen. Zij heeft hierover het boek “Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn” geschreven. Nu leidt zij fysiotherapeuten en oefentherapeuten op in haar methode. 

Veel vrouwen krijgen in de zwangerschap hun klachten goed onder controle als zij de oefeningen uit het boek van Cecile Röst opvolgen. Toch lukt dit niet altijd, omdat de oefeningen te pijnlijk zijn op dat moment of omdat ze niet goed worden uitgevoerd. Het is dan raadzaam om een afspraak te maken bij een goed in de therapie nageschoolde therapeut. Een paar zittingen zijn vaak voldoende om de pijn sterk te verminderen en dagelijkse activiteiten weer op een acceptabele manier te kunnen uitvoeren.

Soms heeft een zwangere vrouw een andere oorzaak voor de pijnklachten, zoals een afwijking in de rug, een hernia bijvoorbeeld. Een goed nageschoolde therapeut is in staat om dit te onderzoeken en uit te sluiten of op tijd door te verwijzen voor nader onderzoek.

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met pijnklachten in lage rug of bekken ook na de bevalling het meeste baat hebben bij behandelaars die de methode van Cecile Röst volgen. En een groot voordeel is dat hier ook de minste zittingen worden gebruikt.

Vrouwen die lang na de bevalling nog klachten houden, zijn geen zuivere bekkenpatiënten meer. Bij deze vrouwen is meer aan de hand en onderzoek in een gespecialiseerd centrum als het Spine And Joint Centre in Rotterdam of Centrum BTR in Leiden wordt aanbevolen.

Wanneer is therapie nodig?

Bij alle vrouwen die teveel pijn hebben om goed te kunnen functioneren is therapie zinvol. Als pijn het dagelijks leven stoort, is het verstandig een therapeut te zoeken die je verder kan helpen.

Meer info: http://www.bekkentherapie.nl